Blog

Enes Aydın
5 Ocak 2016
Mimari Proje Yarışmaları Yorum yapılmamış

Sivas Kızılırmak Köprüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması

Sivas_yarısma

Yarışma Amacı: “Sivas Kızılırmak Köprüsü Mimari Proje Yarışması” ile; ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

Bu yarışma Sivas Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Tasarlanacak köprü, Sivas Kent Merkezi ile Cumhuriyet Üniversitesi’ni birbirine bağlayacak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın Kızılırmak nehrini geçtiği noktada yer almaktadır.

Köprüden beklenen nitelikler:

 • • Kent hafızasında yer edinebilecek, çağdaş ve güncel teknolojileri içeren bir tasarımın geliştirilmesi,
 • • Maliyet-etkin, ekonomik, uygulanabilir ve sürdürülebilir tasarım çözümleri ve tektonik yaklaşımları içermesi,
 • • Köprü üzerinde ve çevresinde seyir terasları, duraklama, yürüyüş, vista alanları, bisiklet yolları gibi rekreatif kullanımların yer alması.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın ilanı: 4 Ocak 2016 17:00
 • Soru sormak için son gün: 28 Ocak 2016 
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 4 Şubat 2016
 • Projelerin son teslim tarihi: 8 Mart 2016 
 • Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün: 11 Mart 2016
 • Jüri çalışması başlangıcı: 18 Mart 2016

Kolokyum tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Yarışma Jürisi: 

Danışman Jüri Üyeleri

 • Sami AYDIN, Sivas Belediye Başkanı (Mimar)
 • Kazım ÖZGAN, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı (Mimar)
 • Abdurrahim CEYHAN, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı (İnşaat Mühendisi)
 • Necmettin GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi (İnşaat Y. Mühendisi)
 • Kenan ÇELİK, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü (İnşaat Mühendisi)

Asli Jüri Üyeleri

 • A. Tamer BAŞBUĞ, Mimar
 • Arda İNCEOĞLU, Prof. Dr. MEF Üniversitesi (Y. Mimar)-Jüri Başkanı
 • Ozan Önder ÖZENER, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi (Y. Mimar)
 • Uğur TUZTAŞI, Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi (Y. Mimar)
 • Mustafa Adnan ÖĞÜT, İnşaat Y. Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Yenal AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi (Y. Mimar)
 • M. Ziya İMREN, Mimar
 • E. Murat TONUS, Öğr. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi (İnşaat Mühendisi)

Raportörler

 • Emre AKIN, İnşaat Mühendisi
 • Ertuğrul KARAKAŞ, İnşaat Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Ömer Faruk BULUT, Mimar
 • Muhammet KUŞÇU, İnşaat Mühendisi
 • Hamit TÜYLÜ, Harita Mühendisi
Katılım Koşulları:
Yarışmacı ekiplerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur: İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir ekip başı bildirilecektir. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Konunun içeriği açısından ekip içerisinde bir inşaat mühendisinin danışman olarak bulunması zorunludur.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler “Sivas Kızılırmak Köprüsü Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile 50TL’yi (Elli Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isimlerini belirterek yatıracaklardır.

Yarışmacılardan İstenenler:

 • 1/1000 genel vaziyet planı
 • 1/1000 silüet
 • 1/500 köprü ve yakın çevresi vaziyet planı
 • 1/200 köprü plan, kesit ve görünüşler
 • Köprüye ait en az bir adet sistem en kesiti
 • Yeterli sayıda diyagram ve üç boyutlu görseller
 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği raporları (A4 olarak ayrıca teslim edilecektir. İstendiği takdirde ayrıca pafta üzerinde yer alabilecektir.
 • Paftalar 4 adet A0’ı geçmeyecek ve yatay kullanılacak; sert bir zemine monte edilmiş şekilde teslim edilecektir. Pafta asma şeması aşağıdaki gibi olacaktır. Bütün belgeler ayrıca dijital olarak USB bellek içinde teslim edilecektir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Projeler şartnamede belirtilen tarihte yarışma raportörlüğüne elden teslim edilebilir ya da kargo yolu ile gönderilebilir.
 • Projeler yarışma takviminde “projelerin son teslim tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar elden teslim edilebilecek ya da belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar kargoya verilecektir.
 • Kargo ile teslim edilen projelerin kargo teslim edildi makbuzlarının en geç aynı gün saat 20.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne e-posta ile gönderilmesi şarttır.
 • Teslim adresi: Sularbaşı Mah. Kızılay Sokak Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kat:2 Merkez/Sivas
Ödüller:
 • 1. Ödül: 75.000 TL
 • 2. Ödül: 50.000 TL
 • 3. Ödül: 30.000 TL
 • 1. Mansiyon: 15.000 TL
 • 2. Mansiyon: 15.000 TL
 • 3. Mansiyon: 15.000 TL
 • Satın alma için jüri emrine 25.000 TL ayrılmıştır.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Sivas Belediyesi
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Yarışma şartnamesi için tıklayınız.
 • Adres: Sularbaşı Mah. Kızılay Sokak Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kat:2 Merkez/Sivas
 • Telefon: +90 346 221 01 10 dahili(1841-1843)
 • Faks: +90 346 221 01 83
 • E-posta: kopruyarismasi@sivas.bel.tr
 • Web: www.sivas.bel.tr

Yorum