Blog

Enes Aydın
26 Ocak 2016
Mimari Proje Yarışmaları Yorum yapılmamış

RAF Yapı Malzemesi Ödülü 2016

Ödülün Amacı
Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilecek olan Yapı Malzemesi Ödülü’nün temel amacı, performansı, üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri, standartlara uygunluğu, zamana ve dış çevre koşullarına dayanımı ve çevre etkisi ile fiziksel çevreye değer katan yapı malzemelerinin üreticilerinin onurlandırılmasıdır.

730px.jpg-2059959494

Ödülün Niteliği
Ödül, mimari projelere önemli katkısı olan ve Türkiye’de satış ağı bulunan ürünlere verilir.

Katılım Koşulları
Ödüle aday ürünün, seri üretimine son beş yıl içerisinde başlanmış olması gerekmektedir. Ürünün halen üretiminin devam etmesi ve Türkiye’de satış ağının bulunması gerekmektedir. Bir ürün, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.

Değerlendirme
Seçici Kurul üyelerinin üretim sürecine dahil oldukları ürünler yarışmaya başvurabilir ancak, üretim sürecine dahil olan jüri üyesinin bu ürünün değerlendirilmesi sırasında oy hakkı bulunmaz.

Seçici Kurul
2016 yılında Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşacaktır:

Alev Akın
Gürhan Bakırküre
Zafer Karoğlu
Önder Kul
Atilla Kuzu

Ödül Kategorileri*
1. Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri, Kaba Yapı Bileşenleri
Taşıyıcı sistemi oluşturan tüm bileşenler, alt yapı bileşenleri, yapı elemanlarının gövde bileşenleri ve bunların oluşturulmasında kullanılan malzemeler bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Prefabrike taşıyıcı elemanlar, drenaj sistemleri, tuğlalar, bloklar… vb.)

2. İnce Yapı Bileşenleri
Kaba yapıyı tamamlayan bileşenler ve bunların oluşturulmasında kullanılan malzemeler bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Çatı-cephe sistemleri, pencere-kapı sistemleri, mimari düşey sirkülasyon elemanları, iç bölme sistemleri, zemin-duvartavan kaplamaları, yalıtımlar, yapı kimyasalları… vb.)

3. Kullanıcı Konforunu Sağlamaya ve Gereksinimlerini Karşılamaya Yönelik Sistemler
Bina kullanıcılarının ısıl, görsel vb. konforunu sağlayan “aktif” sistemler ve hijyen, güvenlik vb. gereksinimlerini karşılayan sistemler ve bunların oluşturulmasında kullanılan malzemeler bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Isıtma-soğutma-havalandırmaiklimlendirme sistemleri, yangın söndürme sistemleri, aydınlatma sistemleri ve armatürleri, sabit banyo ve mutfak bileşenleri… vb.)

4. Hareketli Donatılar
Binada bulunan hareketli mobilyalar, elektrikli-elektronik eşyalar bu kategoride değerlendirilir. (Örn: Beyaz eşyalar, mobilyalar…vb.)

* Başvuru sahipleri hangi kategoriye başvurduklarını belirtilmelidir, belirtilmediği takdirde yarışma raportörlüğü başvuruyu kategorilendirme hakkına sahiptir. Jüri, değerlendirme esnasında yeni kategoriler ekleme hakkına sahiptir. Jüri, bir ürünü başvurduğu kategoriden başka bir kategoride değerlendirme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Ölçütleri
Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterlere uygunluk esas alınacaktır.

1. Ürün Geliştirme

Firmanın ürün geliştirme ile ilgili amacı, ürün geliştirme süreci ve yaklaşımı
Üretim aşamasında ve sonrasında ürüne yapılan testler ve sonuçları, deneme ve pilot üretim sürecine ilişkin bilgiler

2. Ürün Özellikleri

Ödüle Aday;

Ürünün tasarımında kullanılan malzeme ve bileşenlerin özellikleri (ilgili ölçümlere standartlara bağlı olarak)
Ürünün kullanım amacı
Ürünün kullanım kolaylığı ve kullanım olanakları*
Ürünün zamana ve çevre koşullarına dayanıklılığı
Ürünün kullanım yerine bağlı göstereceği performanslar
Ürünün yapısal özellikleri
Montaj, demontaj, taşıma, stoklama ve paketleme özellikleri
Ürünün uygulama kolaylığı ve uygulama olanakları
Ürünün ulusal ve uluslararası normlara, güvenlik standartlarına uygunluğu (ilgili standartlara uygun deney ve/veya ölçümlere göre)
Ürünün ergonomik özellikleri*
Enerji tüketimi, gürültü, titreşim gibi özellikleri
Ürünün çevreye duyarlılığı
Firmanın belirttiği rakip benzer ürünlerden farkı
Ürünün maliyeti (Sadece son kullanıcıyla karşılaşan ürünlerde bu madde göz önüne alınır.)

3. Kullanıcı Memnuniyeti

Ödüle aday ürün ile ilgili tasarımcı ve uygulayıcı memnuniyetinin ölçülmesi
Başvuru
Aday ürünler, başvuru yöntemi ile seçilir. Başvurular yalnızca ürün sahibi firma tarafından yapılabilir. Aşağıdaki maddeleri içeren başvuru dosyası, ödül sekreteryasına son başvuru tarihine kadar, dijital formatta gönderilmelidir.

Başvuru Formu: Başvuru formu doldurulup, word dosyası olarak gönderilmelidir.

Görsel Malzeme: Ürünü anlatan görseller, firma ve/veya ürün logosu, varsa video kayıtları ve broşürler dijital olarak gönderilmelidir. Ürüne ait en az 4 adet görsel ve firma ve/veya ürün logosu aşağıdaki teknik koşullara uygun olarak gönderilmelidir.

Çözünürlük: 300 dpi

Min. genişlik: 20 cm

Format: *.jpg

Ürün Örneği: Hacmi 0,03 m³’ü geçmeyen ürünlere ait örnek gönderilebilir. Bu ölçünün üzerindeki ürün örnekleri kabul edilmeyecektir. Ürün gönderimiyle ve geri alımıyla ilgili tüm ücretler başvuru sahibine-sahiplerine aittir. Ödül sonucunun açıklanmasının ardından 30 gün içerisinde geri alınmayan numuneler ve ürün örneklerinden Arkitera Mimarlık Merkezi sorumlu değildir. 2016 Yapı Malzemesi Ödülü başvuru formuna bu linkten ulaşılabilir.

2016 Ödül Takvimi
Ödülün İlanı: 25 Ocak 2016

Son Başvuru Tarihi: 1 Ağustos 2016

Katılım Ücreti
Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Ödül
Ödül, ürüne verilen bir onur ödülüdür. Ayrıca, ileride ürün tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılmak üzere özel bir ödül logosu da ürüne verilir.

Gizlilik
Aday ürün sahibi firmaların başvuruları gizli tutulacaktır.

Ödül Sekreteryası
Arkitera Mimarlık Merkezi:

A: Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan – İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 07 22
F: +90 212 310 29 05
E: yapimalzemesiodulu@arkitera.com
W: www.yapimalzemesiodulu.com

Yorum